pare-obrador-logo

L’any 2014 l’Ajuntament de sa Pobla institueix aquests premis d’investigació per als estudis sobre qualsevol àrea del coneixement que tenguin per referent la vila de sa Pobla.

Resum de les bases:

Modalitats

  • a) treball d’investigació (treball final)
  • b) beca d’investigació (projecte)

Premis.  Consisteixen en una aportació econòmica per a cadascuna de les modalitats. Quantitat variable que ha anat dels 2.000€ per a les dues primeres edicions, fins als 1.200€, a partir de la tercera.

Candidats. Poden concórrer a la convocatòria totes les persones que ho desitgin, de manera anònima, individualment o col·lectivament, sense cap limitació de nacionalitat ni d’edat.

Característiques. Els treballs han de ser originals i inèdits, i no poden haver estat mai premiats en altres concursos ni estar en procés d’edició. Tampoc no s’hi podran presentar tesis doctorals en curs ni que s’hagin presentat i defensat en qualsevol institució universitària.

Bases completes quarta edició.

Relació de treballs premiats:

2014

  • Treball d’investigació: Signes de poder civil i religiós. Memòria i Art a “La Pobla” (1600-1700), de Bartomeu Martínez Oliver.
  • Beca: El cooperativisme agrari a sa Pobla al s. XX: el cas de la Cooperativa Agrícola Poblense (1937-1990), de Gabriel Gost Pons. –Inèdita.

2015

  • Treball d’investigació: La flora del terme municipal de sa Pobla (Mallorca): pdf logodistribució en quadrícules d’1×1 km, de Llorenç Gil Vives i Carles Victori Cardona Ametller.
  • Beca: El cementiri de sa Pobla. Un paradís de pedra, de M. del Mar Llompart Morro i M. del Mar Martínez Sans.                                                                                 Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és pdf-logo.jpg

2016

  • Beca: Sa Pobla, al tombant de segle XIX: arquitectura i urbanisme, de Sandra A. Rebassa i Joana M. Comas Boyeras. –Inèdita.

2017

  • Treball d’investigació: Esclaus a l’illa de la calma. La repressió a sa Pobla durant pdf logola Guerra Civil i els primers anys del franquisme (1936-1941), de Miquel Josep Crespí Cifre.